RADNIČNÉ NÁMESTIE

RADNIČNÉ NÁMESTIE 22

Kancelárske priestory sa nachádzajú na 1. a 2.  nadzemnom podlaží v historickom centre Radničného námestia v Bardejove.

Pôdorys nebytového priestoru